Filozofia

Przez wieki ubiór był wyznacznikiem statusu społecznego i dobrego smaku. Współcześnie jest czymś znacznie więcej − symbolem filozofii życia.
Liberman tworzy dla ludzi, którzy z pasją i odwagą chcą zmieniać świat na lepsze, udowadniając dzień po dniu, że wszystko jest w ich zasięgu. Wiara w przyszłość i własne możliwości pozwalają im kreować nowe trendy i idee, stawać się inspiracją dla otoczenia do śmiałego kroczenia nowymi ścieżkami. Odwaga w podejmowaniu trudnych przedsięwzięć i upór w odpieraniu przeciwności pozwalają wykraczać poza dotychczasowe ramy. Poprzez wyczucie dobrego smaku, wrażliwość na piękno stać się uczestnikiem i współtwórcą kultury, podwaliną nowoczesnej cywilizacji zorientowanej na człowieka. Dzięki temu świat i ludzie zyskują nową nadzieję na nowe życie i wiarę w pomyślną przyszłość.